Локација

Информации за компанијата:

ИНТЕРПЛАСТ ДОО

Ул. Св. Спасо Радовишки бб

2420 Радовиш, Македонија

Тел: +389 32 634 460

Факс: +389 32 522 460

Емаил: Contact@Interplast.mk


©2024 - Интерпласт. Сите права задржани